SEO-strategi för länkning

Den som vill synas på Google måste ha länkar på win webbplats. Man bör ha både länkar som leder till andra webbplatser, likväl interna länkar. Den som även lyckas få andra webbplatser att länka tillbaka har betydligt större chanser att hamna högt upp på googlesökningar. Det svåraste är utan tvekan att få utomstående att skapa länkar, eftersom den variabeln är svårast att påverka själv. De två enklaste sätten att åstadkomma detta är att antingen arbeta med ett starkt varumärke eller skapa ett väldigt populärt innehåll. Det är knappast problem för stora företag som Nike, Porsche eller Dagens Nyheter att få människor att länka till sina sidor. Det är heller inte svårt för exempelvis en känd skådespelare att få länkar som leder till sin blogg. I båda fallen är så att säga grundarbetet redan gjort. För övriga gäller det att ha tålamod eller ta hjälp av andra metoder.

OFF-site SEO

När man sökmotoroptimerar sin sajt, med att jobba på det som påverkar sökresultatet utanför själva sajten, kallas ofta för OFF-site SEO.  Här gäller det att skapa kvalitativa länkar som pekar tillbaka på sin webbplats. Google definierar detta som backlinks, och detta är en hypertextlänk som innehåller den www-adress du har för dina sidor. Det första man bör göra är att kolla hur många sådana här “backlinks” man har på sin sida. Då får man en överblick över hur mycket arbete man måste lägga ned på den här biten. Det finns flera gratistjänster på nätet som gör denna mätning. Man bör även fundera på att använda bloggar och artiklar med kommentarer, då dessa kan vara enkla att länka till för utomstående. SEOlytics är ett verktyg som man kan använda för att få tips på hur man bäst bygger upp länkar. I grunden handlar en SEO-strategi för sin sökmotoroptimering och länkning om, att helt enkelt ta kontakt med andra aktörer för att få dem att länka tillbaka. Vanligen byter man då länkar till varandra, och man agerar vanligen inom samma verksamhetsområde. Man ska heller aldrig länka för själva “länkandets skull” utan det bör vara relevant och ge besökarna värdefull information. Man kan exempelvis kolla varifrån ens konkurrenter hämtar länkar från, för här kan finnas webbplatser som gärna länkar även till dina sidor.

Viktigt med kvalitativa länkar

Idag är det i princip inte längre möjligt att köpa länkar eller använda oseriösa länkstrategier bara för att få en bättre placering hos sökmotorerna. Googles filter har knipit allt hårdare runt om ett sådant beteende, så det gäller att hitta seriösa och kvalitativa länkar. Att köpa en nyligen nedlagd domän kan ge en hel del “backlinks” på köpet, men metoden kan vara riskabel och grundarbetet med att skapa nya trovärdiga länkar kvarstår i alla fall. För en helt ny webbplats krävs tålamod och ihärdigt arbete med det allra viktigaste, innehållet.