SEO-strategi för länkning

Den som vill synas på Google måste ha länkar på win webbplats. Man bör ha både länkar som leder till andra webbplatser, likväl interna länkar. Den som även lyckas få andra webbplatser att länka tillbaka har betydligt större chanser att hamna högt upp på googlesökningar. Det svåraste är utan tvekan att få utomstående att skapa länkar, eftersom den variabeln är svårast att påverka själv. De två enklaste sätten att åstadkomma detta är att antingen arbeta med ett starkt varumärke eller skapa ett väldigt populärt innehåll. Det är knappast problem för stora företag som Nike, Porsche eller Dagens Nyheter att få människor att länka till sina sidor. Det är heller inte svårt för exempelvis en känd skådespelare att få länkar som leder till sin blogg. I båda fallen är så att säga grundarbetet redan gjort. För övriga gäller det att ha tålamod eller ta hjälp av andra metoder. read more