Marknadsföra sitt företag

Marknadsföring – behöver man som egenföretagare det? Ja, alla företag behöver PR. Speciellt om du är ny in i branschen behöver du få din kundkrets att uppmärksamma dig. Om vi tar ett exempel med en elektriker som vill marknadsföra sig lokalt men där de ekonomiska möjligheterna till stora PR-kampanjer är begränsade så är faktiskt alternativen fortfarande många.

Samarbeten

Hitta andra småföretag som har samma kunder som dig. Som elektriker delar du till exempel kundkrets med snickarna, VVSarna och plattsättarna. Hitta med andra ord andra företag som du inte konkurrerar med och samarbeta. Tipsa om varandra, med eller utan ersättning och hur långt ni vill ta samarbetet bestämmer ni! Ni kan arrangera tävlingar, göra reklamutskick och ragga sponsorer tillsammans. read more