Framtidsfullmakt – fullmakten för framtiden

En framtidsfullmakt är ett mycket bra verktyg för dig som vill ha kontroll över vad som gäller den dag som du, på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd, inte längre kan ta hand om dina personliga angelägenheter. I en framtidsfullmakt kan du redan idag utse en eller flera personer som i framtiden ska ha rätt att företräda dig och bistå dig på olika sätt, som till exempel i kontakter med vården, betalning av räkningar, frågor rörande ditt boende och liknande.

Genom att skriva en framtidsfullmakt får du möjlighet att påverka vem som ska biträda dig och vad den eller de personerna ska ha rätt att göra för din räkning. Skriver du inte en framtidsfullmakt är det myndigheterna som kommer att utse vem som ska ha rätt att företräda dig och vilka åtgärder som den personen ska ha rätt att göra för din räkning. Vill du undvika den situationen måste du därför skriva en framtidsfullmakt.

När en framtidsfullmakt får betydelse

En framtidsfullmakt upprättas idag men träder i kraft först i framtiden när du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Om detta sedan sker redan i morgon eller om tjugo år har inte någon betydelse. En framtidsfullmakt har inte någon bortre tidsgräns.

När man upprättar en framtidsfullmakt har man ofta sin ålderdom i sikte. Det är när man blir äldre och inte längre kan ”ta vara på sig själv” som man vill att framtidsfullmakten ska träda in och hjälpa till. Men en framtidsfullmakt är inte endast avsedd för ålderdomen. Skulle du dessförinnan drabbas av till exempel en plötslig och allvarlig olycka eller sjukdom träder framtidsfullmakten i kraft så snart du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Detta gäller oavsett din ålder och du behöver således inte ha ”kommit till åren” för att ha nytta av en framtidsfullmakt.

Var noggrann i valet av fullmaktshavare

När du skriver en framtidsfullmakt är det viktigt att du är noggrann i valet av fullmaktshavare, det vill säga de personer som ska ha rätt att företräda dig den dag som framtidsfullmakten träder i kraft. Utse personer som du verkligen har förtroende för och tala gärna med dem innan du upprättar framtidsfullmakten för att fråga dem om de kan tänka sig att agera som fullmaktshavare i framtiden. På så sätt minskar du risken för att de tackar nej den dagen som framtidsfullmakten träder i kraft vilket innebär att du står utan fullmaktshavare.

Fundera även på om du ska utse endast en eller flera fullmaktshavare. Du kan till exempel utse en fullmaktshavare som ska hantera din ekonomi medan en annan fullmaktshavare ska företräda dig gentemot myndigheter och eventuella vårdgivare. Gå noggrant igenom din situation och dina behov för att därefter skapa en lösning vilken är anpassad till just din situation och de personer som du har förtroende för och som du vill utse till fullmaktshavare i framtidsfullmakten.